Nyelvtanulási tippek

A hatékony nyelvtanulás mindössze egyetlen szóval összegezhető: gyakorlás! Az a nyelvtudás, amelyet nem használnak, szépen lassan feledésbe merül. De nemcsak a már korábban megtanultakra vonatkozik a gyakorlás kényszere, hanem a folyamatban lévő nyelvtanulás esetében is fontos, éppúgy, mint a megfelelő nyelvtanulási eszközök kiválasztása.

Hogyan tanulhatok nyelvet?

A számomra leginkább megfelelő nyelvtanulási módszer kiválasztása.

A nyelvtanulási módszerek különböznek egymástól aszerint, hogy a nyelvtanuló előnyben részesíti az audió módszereket (CD-t, kazettát hallgat, tévét néz idegen nyelven), vagy nyelvkönyveket, nyelvi feladatlapokat használ inkább. Van olyan, akinek a nagyobb nyelvi csoport a megfelelő, mert sokat tanul mások hibáiból, de akad olyan is, akinek az egyéni vagy kiscsoportos nyelvtanulás a célravezető. Mindenkinek a saját stílusához, habitusához, életstílusához leginkább illő módszert kell választania.

Napi nyelvtanulás.

Minden nap kell áldozni a nyelvtanulásra akár 5-10 percet. Ismételni, átnézni, egy-egy új szót kikeresni a szótárból. Ez segít az agynak abban, hogy fenntartsa a folyamatos tanulás állapotát. Egy bizonyos szintű nyelvtudás felett az új szót már esetleg elég megnézni egy internetes szótárban, nincs szükség rá, hogy leírjuk - de idáig eljutni bizony hosszú út és sok gyakorlás!

Nyelvtanulást segítő eszközök

Nyelvtankönyv

Ósdinak és idejétmúltnak tűnhet egy-egy nyelvtankönyv használata, de annak, aki szereti jól begyakorolni a nyelvtani szerkezeteket, nagyon hasznos lehet. Rendkívül bő a piacon található választék. A két alap típus a nyelvtani magyarázatok nyelvezetében különbözik: vannak olyan nyelvtankönyvek, melyek magyar nyelven magyarázzák a nyelvtant és példamondataik (a fordítás miatt) még inkább segítik a világos megértést.

A nyelvtankönyvek másik típusa angol magyarázatokat tartalmaz, példamondatokkal. Ezek a könyvek haladóbb nyelvtanulóknak ajánlottak. Persze ezek megértéséhez az is szükséges, hogy a nyelvtanuló tisztában legyen a különböző nyelvtani kifejezések megfelelőivel. Emiatt én kezdettől fogva két nyelven tanítok nyelvtant. Így a diákok szinte észrevétlenül elsajátítják ezt a szókincset is és eleinte főleg passzív szókincsként, később viszont aktívan képesek használni ezeket a kifejezéseket is. Az előbbire két jó példát is tudok: Dohár Péter: Kis angol nyelvtan (örök klasszikus) ill. az Oxford Kiadó gondozásában megjelent Oxford angol nyelvtan.. A második típus egyik klasszikusa R. Murphy: English Grammar in Use.

Hasznos kifejezések gyűjteménye

Utazáshoz szokták ajánlani ezeket a kis gyűjteményeket, sokszor kiejtési útmutatóval együtt. A mindennapi élethez szükséges legfontosabb mondatok találhatók meg bennük.

Szótár

Hosszú távon mindenképpen elengedhetetlen eszköz. Kezdőknek - akár még felsőfokú szintig is - megfelelő lehet a kisszótár, következő lépcsőfokként pedig az egynyelvű szótár ajánlható, amelyben az adott nyelven írják körül a szó jelentését. Különlegesen fontosak lehetnek a szakszótárak szakfordításhoz, és az anglicizmusokat, germanizmusokat tartalmazó szintén egynyelvű leíró szótárak is, amelyek a szavanként értelmetlen fordítást adó szólásokat, közmondásokat magyarázzák el. A nyelvtudásnak a legfelső szintjén van rájuk szükség.

Szókártyák

Névjegykártya méretű kártyákra lehet kifejezéseket írni, egyik oldalon magyarul, másik oldalon az idegen nyelvű jelentéssel, hogy aztán egész nap magunkkal vihessük a zsebünkben, és időnként rápillanthassunk. Lényege, hogy minél többször ránézzünk az adott szóra, kifejezésre, így segítve a bevésődést.

A nyelvvizsgára való felkészülést is segíti több, ma már kapható kártyacsomag, melyek jól kombinálhatók különböző feladatokkal is. De saját magunk is gyárthatunk ilyeneket a nehezebben megjegyzett szavakkal, kifejezésekkel. Ezek megtanulását egy-egy felírt példamondat is segítheti. Tényleg praktikusak a méretük miatt ill. bármikor elővehetők, ha van öt percnyi időnk. Így megvalósítható a már korábban említett napi gyakorlás is. Tapasztalataim szerint diákjaim kedvelik ezeket a kártyákat, szívesen használják őket órákon és azokon kívül is.

Kazetták, CD-k, DVD-k

Nagyon hasznos és fontos eszközei a nyelvtanulásnak, főleg azoknak, akik sok időt töltenek autóban, vagy tömegközlekedési eszközön. Nagyon hatékonyak, ha valaki nyelvvizsga felkészülés részeként használja őket, mert sokat javul velük a hallás utáni megértés, az ember füle szinte rááll az idegen nyelvre. Minél többször hall egy-egy kazettát, annál több szót hall ki belőle, amiről esetleg korábban azt gondolta, hogy a beszélő lenyelte vagy elharapta a hangokat.

A korábbi orosz nyelvtanulós időszakhoz képest nagy előnye a mai nyelvtanításnak ill. tanulásnak, hogy ha akarjuk akár a csapból is folyhat az angol. Szinte kifogyhatatlan a hangos szövegek tárháza. Ebből a szempontból a DVD-k különleges helyet foglalnak el, mivel itt egyszerre több érzékszervünket is bevonhatjuk a tanulásba (köztudott tény, hogy minél több érzékszerv vesz részt a tanulási folyamatban, annál könnyebben és biztosabban rögződik a szó, kifejezés. Ezért kombináljuk sok, mozgásos feladattal a gyerekek nyelvtanítását például.). Diákjaim szívesen néznek filmeket angol nyelven, melyhez angol feliratozást párosítanak. De az is jó móka, ha angol hanghoz magyar felírat társul és így mi magunk "lektorálunk" egy filmet. Hajrá!

Újságok, magazinok

Az akutálisan beszélt nyelvet lehet megismerni belőlük. Fontos, hogy szem előtt tartsuk: az újságírók nem nyelvészek, a használt szavak pedig időnként szleng kifejezések. Ma már olyan havonta megjelenő újság is kapható, melyhez CD-t is mellékelnek. Így sok újságcikk hallgatható is.

Internet

Az egyik legolcsóbb módja annak, hogy valaki az őt érdeklő témákról olvasson idegen nyelven. Érdemes nézegetni a célország híroldalait, ahol valószínűsíthető, hogy "szépen írnak", vagyis helyesírási hibák nélkül. Ezeken a honlapokon sokszor nyelvtani oldalak ill. kifejezéseket magyarázó részek is találhatók. Ilyen például a BBC honlapja.

Kétnyelvű könyvek

Az egyik oldalon idegen nyelven, a vele szemközti oldalon pedig magyarul olvashatunk egy-egy szépirodalmi művet az ilyen könyvekben.

Egynyelvű egyszerűsített nyelvezetű könyvek

A legnagyobb sikerélményt adó könyvek, amelyek akár veretes irodalmi művek egyszerűsített változatai is lehetnek. A könyvön jelölik, hogy hányas szintű, hány szavas alapszókincset feltételez. Akár a kezdők is találnak maguknak könyveket néhány hónapos tanulás után. Diákjaimon veszem észre, mennyire lelkesítő tud lenni, amikor egy-egy magyarul már jól ismert klasszikust "eredetiben is el tudnak olvasni".

Hangoskönyvek

A hangoskönyvek a teljes könyv felolvasott változatai. Nagyon hasznosak nyelvvizsga előtt állóknak, illetve a nyelvet nem túl gyakran használóknak, hogy nyelvtudásuk ne merüljön feledésbe.

Nyelvgyakorlási tippek

Ne félj a hibáidtól!

Mindenki hibázik, amikor beszél. A saját anyanyelvünkben is vétünk nyelvtani hibákat. Miért gondolnánk, hogy egy idegen nyelven nem fogunk? Ha valaki arra vár, hogy majd eljut arra a pontra, amikor már biztosan nem hibázik, és majd akkor akar megszólalni, akkor erre igencsak sokáig kell várnia. A megoldás tehát az, hogy mindenképpen beszélni kell, hiszen a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy újra kell kezdenünk a mondatot…

Nyelvtanítás közben örök dilemma az, hogy mikor és mennyi hibát javítsunk. Azonnal helyben, ezzel megtörve a beszéd folyamatát; avagy a beszélgetés végén visszatérve a típus hibákra. Én a kettőt felváltva alkalmazom, így a diákok átélhetik a társalgás igazi élményét. Szerintem örök igazság az, hogy a beszélgető társ mindig ránk, mondanivalónkra és nem a nyelvtani hibáinkra kíváncsi. Ne féljünk hát megszólalni!

Beszélgess magaddal!

Ha egyedül vagyunk otthon, megbeszélhetjük magunkkal a nap eseményeit, felkészülhetünk a másnapra. A gyakorlat segít oldani a megszólalás feszültségét.

Beszélgess a barátaiddal!

Szerencsés esetben van olyan barátunk, aki tud segíteni a nyelvtanulásban. Ő biztosan nem fog kinevetni, ha hibát vétünk!

Csevegj az interneten!

Az internetes csevegés során anyanyelviekkel tudunk online levelezni. Ha sikerül egy szimpatikus csevegőtársra találnunk, ő biztosan kijavítja a hibát is, ha muszáj. De egészen biztosan inkább ránk lesz kíváncsi, nem a nyelvtani hibáinkra!

Hallgass idegen nyelvű zenét, régi slágereket!

A régi slágerek mindenképpen sokat segítenek a megfelelő kiejtés és a kultúrált szókincs elsajátításában. (Nagy szegénységi bizonyítvány, ha valaki előbb tanul meg idegen nyelven káromkodni, mint rendesen beszélni…)

Nézz tévét!

Lehetőleg olyan csatornát válasszunk, ahol hírek, reklám, filmek, sportműsorok és vetélkedők vegyesen vannak. Nagy sikerélmény a nyelvtanuló számára, ha egy kvízjáték nézése közben előbb tudja a választ a kérdésre, mint az anyanyelvi játékos.

Nézz körül a nyelvcsaládban!

Nagy sikerélmény lehet, ha megértünk néhány szót, néhány mondatot egy olyan nyelvből, amit egyébként nem is tanultunk, csak közel áll ahhoz, amit már tudunk. Aki beszél angolul, az sokat megért a németből, hollandból, de még az olaszból is.

Mindig tanulj újat!

Aki életreszólóan elkötelezi magát a nyelvtanulás mellett, annak a fejébe szinte észrevétlenül fognak belemenni a szavak, akár az interneten olvas, akár tévét néz vagy zenét hallgat.

Vissza a lap tetejére

Szentes Ildikó
nyelvtanár

Telefon: 36-30-855-06-07
E-mail: szentes.ildiko@chello.hu

Térkép